Smlouva o zhotovení věci - univerzál

Smlouva o zhotovení věci - univerzál

Smlouva o dílo upravuje předmět smlouvy, způsob a lhůty plnění, cenu díla a platební podmínky, práva a povinnosti smluvních stran, odpovědnost za vady, odstoupení od smlouvy.