Odstoupení od smlouvy pro podstatné překročení ceny určené odhadem

Odstoupení od smlouvy pro podstatné překročení ceny určené odhadem

V případě podstatného překročení ceny je objednatel oprávněn po oznámení nově určené ceny od smlouvy odstoupit; odstoupí-li od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli částku připadající na provedenou práci a vzniklé náklady podle původně určené ceny, jen pokud měl z částečného plnění smlouvy majetkový prospěch.