Směnka cizí splatná v určitý čas po datu vystavení

Směnka cizí splatná v určitý čas po datu vystavení

Směnečným prohlášením specifikuje výstavce blankosměnky práva a podmínky vyplnění blankosměnky. Dlužník tímto uděluje věřiteli vyplňovací právo, tj. právo vyplnit do vystavené blankosměnky, tyto údaje: datum splatnosti a směnečnou sumu ve výši odpovídající neuhrazené půjčce nebo její části a příslušenství, tj. zejména úroků z prodlení.