Rámcová smlouva - opakující se plnění

Rámcová smlouva - opakující se plnění

Účelem rámcové smlouvy je zjednodušení kontraktačního procesu smluvních stran v obchodním styku. Nemusí se proto při každé dodávce zboží uzavírat samostatná kupní smlouva, ale postačí pouhá objednávka a její potvrzení, s tím že další smluvní podmínky jsou obsaženy v rámcové smlouvě.