Uznání závazku + dohoda o splátkách

Uznání závazku + dohoda o splátkách

Podstata uznání závazku spočívá v tom, že dlužník uzná vůči svému věřiteli svůj neuhrazený dluh, čímž se stane nezpochybnitelné, že dluh v době uznání dluhu trval, což může mít svůj význam zejména v případech, kdy nebyla uzavřena písemná smlouva. Tento vzor je doplněn o stručnou úpravu dohody o splátkách a prominutí úroků z prodlení.