Rozhodnutí jediného společníka při výkonu funkce valné hromady