Odvolání plné moci advokátovi

Odvolání plné moci advokátovi

Plná moc zanikne, je-li odvolána zmocnitelem.