Zástavní smlouva - dům

Zástavní smlouva - dům

Smluvní strany se dohodly, že za účelem zajištění řádného a včasného splacení výše uvedeného úvěru uzavírají tuto zástavní smlouvu, kterou zástavce dává do zástavy ve prospěch zástavního věřitele nemovitosti, uvedené.