Výpověď skladovatele smlouvy o skladování - hrozící škoda na zboží

Výpověď skladovatele smlouvy o skladování - hrozící škoda na zboží

Skladovatel může skladování vypovědět bez výpovědní doby, hrozí-li vznik podstatné škody na uložené věci, kterou skladovatel nemůže odvrátit.