Výpověď skladovatele smlouvy o skladování - dlužné skladné

Výpověď skladovatele smlouvy o skladování - dlužné skladné

V případě, že ukladatel dluží skladné za dobu nejméně tří měsíců, může skladovatel vypovědět smlouvu o skladování bez výpovědní doby.