Dohoda o srážkách ze mzdy

Dohoda o srážkách ze mzdy

Smluvní strany se dohodly, že dlužník uhradí věřiteli svůj dluh formou měsíčních srážek ze mzdy dlužníka, a to v nejvyšší možné zákonné výši.