Kupní smlouva - zřízení služebnosti doživotního užívacího práva

Kupní smlouva - zřízení služebnosti doživotního užívacího práva

Kupní smlouva se zřízením služebnosti doživotního užívacího práva.