Kupní smlouva - právnické osoby

Kupní smlouva - právnické osoby

Kupní smlouva mezi právnickými osobami. V případě, že smluvní stranou je právnická osoba, je osoba jednající jménem nebo v zastoupení této právnické osoby, povinna prokázat své oprávnění, a to jednak na straně prodávajícího oprávnění disponovat s nemovitostí, a jednak na straně kupujícího oprávnění za právnickou osobu nemovitost nabýt.