Žaloba na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově

Žaloba na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově

Žalobce má zájem na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k budově tak, aby byly odstraněny současné neshody účastníků týkající se užívání předmětné budovy a jejích jednotlivých částí.