Žaloba o splnění dohody o výměně bytu

Žaloba o splnění dohody o výměně bytu

Žalobce uzavřel s pronajímatelem nájemní smlouvu. Žalobce s žalovaným uzavřel písemnou dohodu o výměně bytu. K výměně ve stanovený termín nedošlo, proto byl navržen rozsudek.