Žaloba na zaplacení nájemného a úhrad plnění poskytovaných s nájmem bytu

Žaloba na zaplacení nájemného a úhrad plnění poskytovaných s nájmem bytu

Žalobce uzavřel s žalovaným nájemní smlouvu, kdy žalovaný nezaplatil nájem za určitou dobu. K úhradě byl vyzván dopisem a následně soudním rozhodnutím.