Odepření výpovědi svědka (§ 8 ZSDP)

Odepření výpovědi svědka (§ 8 ZSDP)

Odepření výpovědi svědka.