Výpověď - zdravotní důvody - zaměstnanec pozbyl způsobilost vykonávat práci (§52 písm. e)

Výpověď - zdravotní důvody - zaměstnanec pozbyl způsobilost vykonávat práci (§52 písm. e)

Nejvíce stahované
Nejčtenější
Nejnovější
Smlouvy zdarma