Okamžité zrušení pracovního poměru - zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním

Nejvíce stahované
Nejčtenější
Nejnovější
Smlouvy zdarma