Pracovní řád

Pracovní řád

Pracovní řád je závazný pro všechny zaměstnance, upravuje rozsah platnosti, pracovní poměr, pracovní dobu a dovolenou, mzdu, pracovní cesty a náhrady cestovních výdajů, překážky v práci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, odpovědnost za způsobenou škodu, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance.

Publikováno: 9.9.2013 Přečteno: 4169x Staženo: 23x

Nejvíce stahované
Nejčtenější
Nejnovější
Smlouvy zdarma