Vzor smlouvy

Vzor smlouvy

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti upravuje určení zakladatelů, druh obecně prospěšných služeb, doplňkové činnosti, podmínky poskytování obecně prospěšných služeb, dobu trvání společnosti, základní práva a povinnosti zakladatelů, orgány společnosti a způsob rozhodování, hospodářský výsledek a rezervní fond, výroční zprávu a závěrečná ustanovení.

Publikováno: 5.9.2013 Přečteno: 4305x Staženo: 74x

Nejvíce stahované
Nejčtenější
Nejnovější
Smlouvy zdarma