Smlouva o tichém společenství

Smlouva o tichém společenství

Smlouvy o tichém společenství upravuje předmět smlouvy, předmět vkladu tichého společníka, podíl na zisku a na ztrátě, práva a povinnosti smluvních stran, zánik tichého společenství, majetkové vypořádání a závěrečná ustanovení.

Publikováno: 9.9.2013 Přečteno: 3331x Staženo: 17x

Nejvíce stahované
Nejčtenější
Nejnovější
Smlouvy zdarma