Odstoupení zhotovitele od smlouvy o dílo - skryté překážky

Odstoupení zhotovitele od smlouvy o dílo - skryté překážky

Jestliže zhotovitel zjistí při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, a strany se v přiměřené lhůtě nedohodnou na změně smlouvy, může kterákoliv z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen oznámit zjištění skryté překážky bez zbytečného odkladu objednateli. Je také oprávněn přerušit provádění díla.

Publikováno: 6.9.2013 Přečteno: 2438x Staženo: 5x

Nejvíce stahované
Nejčtenější
Nejnovější
Smlouvy zdarma