Výzva k převzetí zboží

Výzva k převzetí zboží

Strana, která je v prodlení s převzetím nebo se zpětným převzetím zboží nebo s placením kupní ceny, jež má být uskutečněno při převzetí zboží nebo s placením nákladů spojených s plněním povinností k uchování zboží, může být vyzvána ke splnění této povinnosti. Druhá strana je oprávněna ve výzvě k převzetí zboží stanovit k tomu přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí zboží prodat vhodným způsobem. Před tímto prodejem je však povinna upozornit stranu, která je v prodlení, na úmysl zboží prodat.

Publikováno: 6.9.2013 Přečteno: 2331x Staženo: 1x

Nejvíce stahované
Nejčtenější
Nejnovější
Smlouvy zdarma