Oznámení prodávajícího o uložení zboží ve skladišti a o zadržení zboží

Oznámení prodávajícího o uložení zboží ve skladišti a o zadržení zboží

Jestliže je kupující v prodlení s převzetím zboží nebo se zaplacením kupní ceny v případech, kdy dodání zboží a zaplacení kupní ceny se má uskutečnit současně, a prodávající má zboží u sebe nebo s ním může jinak nakládat, musí prodávající učinit opatření přiměřená okolnostem k uchování zboží. Prodávající je oprávněn zboží zadržovat, dokud mu kupující neuhradí přiměřené náklady, jež prodávajícímu při tom vznikly. Povinnosti podle předchozího odstavce může prodávající splnit i uložením zboží ve skladišti třetí osoby na účet druhé strany a může požadovat úhradu přiměřených nákladů, které jí při tom vznikly.

Publikováno: 9.9.2013 Přečteno: 1977x Staženo: 0x

Nejvíce stahované
Nejčtenější
Nejnovější
Smlouvy zdarma