Uznání závazku + dohoda o splátkách

Uznání závazku + dohoda o splátkách

Podstata uznání závazku spočívá v tom, že dlužník uzná vůči svému věřiteli svůj neuhrazený dluh, čímž se stane nezpochybnitelné, že dluh v době uznání dluhu trval, což může mít svůj význam zejména v případech, kdy nebyla uzavřena písemná smlouva. Tento vzor je doplněn o stručnou úpravu dohody o splátkách a prominutí úroků z prodlení.

Publikováno: 9.9.2013 Přečteno: 2758x Staženo: 2x

Nejvíce stahované
Nejčtenější
Nejnovější
Smlouvy zdarma