Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu.

Publikováno: 21.1.2014 Přečteno: 5572x Staženo: 0x

 

P O Z V Á N K A

 

 

 

na valnou hromadu

společnosti s ručením omezeným

………………….

sídlem ……………

 

 

 

která se bude konat dne ………. ve ……… hod

v ………………………..

s tímto pořadem jednání:

 

 

  1. Zahájení, volba orgánů valné hromady,

  2. Schválení řádné účetní závěrky za rok …………., rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty.

  3. Závěr.

 

 

Za společnost srdečně zve

 

…………………………..………

jednatel

 

V …………… dne …………

 

 

 

Přílohy: účetní závěrka za rok ………., návrh rozdělení zisku/úhrady ztrát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář

Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat, jen jsou-li přítomni na valné hromadě všichni společníci.

Nejvíce stahované
Nejčtenější
Nejnovější
Smlouvy zdarma