Sml. o nájmu pozemku a stavby

Sml. o nájmu pozemku a stavby

Smlouva o nájmu pozemku a stavby vymezuje předmět nájmu, účel užívání, výši nájemného a způsob jeho placení, služby, práva a povinnosti smluvních stran, dobu nájmu, ujednání o změně věci a opravách, ujednání o škodách a pojištění.

Publikováno: 9.9.2013 Přečteno: 3692x Staženo: 6x

Nejvíce stahované
Nejčtenější
Nejnovější
Smlouvy zdarma