Výzva k vrácení ceny zájezdu v případě odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu

Výzva k vrácení ceny zájezdu v případě odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu

Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu porušení povinnosti cestovní kanceláře ( pořadatele) stanovené smlouvou o zájezdu nebo tímto zákonem nebo nedojde-li k uzavření nové smlouvy (jako náhrada za zrušení zájezdu před jeho zahájením-náhrada musí být nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě o zájezdu), je cestovní kancelář povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy o zájezdu

Publikováno: 9.9.2013 Přečteno: 2253x Staženo: 0x

Nejvíce stahované
Nejčtenější
Nejnovější
Smlouvy zdarma