Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k movité věci

Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k movité věci

Dle dohody smluvních stran se ke dni podpisu této smlouvy zrušuje spoluvlastnictví movité věci specifikované v čl. I. odst. 1 této smlouvy (dále také jen „movitá věc“). Výlučným vlastníkem movité věci se stane spoluvlastník č. 1.

Publikováno: 5.9.2013 Přečteno: 2836x Staženo: 10x

Nejvíce stahované
Nejčtenější
Nejnovější
Smlouvy zdarma