Námitky proti výpovědi z nájmu prostor sloužících k podnikání

Námitky proti výpovědi z nájmu prostor sloužících k podnikání

Vypovídaná strana má právo do uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy jí byla výpověď doručena, vznést proti výpovědi námitky; námitky vyžadují písemnou formu.

Publikováno: 7.10.2013 Přečteno: 2637x Staženo: 4x

Nejvíce stahované
Nejčtenější
Nejnovější
Smlouvy zdarma