Uplatnění práva na náhradu škody způsobené na odložené věci

Uplatnění práva na náhradu škody způsobené na odložené věci

Je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věci, odpovídá ten, kdo ji provozuje, fyzické osobě za škodu na věcech odložených na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle ukládají, ledaže by ke škodě došlo i jinak. Provozováním činnosti, s níž je zpravidla spojeno obvyklé odkládání věci, je zejména míněn provoz restaurací, hostinců, kaváren, vináren, kadeřnických a holičských provozoven, zdravotnických středisek, koupališť, divadel, kin a také provoz škol, čítáren, studoven apod. Z povahy provozované činnosti tu musí vyplývat potřeba, aby ten, kdo do uvedené místnosti přichází a je mu tam poskytována nějaká služba, odložil své věci.

Publikováno: 6.9.2013 Přečteno: 3798x Staženo: 0x

Nejvíce stahované
Nejčtenější
Nejnovější
Smlouvy zdarma